lester_ue

LESTER PAPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji opakowań papierowych o właściwościach lipofilnych”.


Celem projektu jest wdrożenie nowej technologii, dzięki której nastąpi uruchomienie produkcji nowych wyrobów w postaci opakowań papierowych o właściwościach lipofilnych.

Rezultatem projektu będzie wprowadzenie na rynek nowego produktu o unikatowych właściwościach, co pozwoli umocnić firmie przewagę konkurencyjną. Gotowy wyrób zostanie zaoferowany do sprzedaży zarówno w kraju, jak i za granicą (głównie w Wielkiej Brytanii).

Wartość projektu: 4 000 000 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 800 000 zł